Suomalainen mainonta nousi kiistatta kansainväliselle tasolle viimeistään 1990-luvun kuluessa. Café aromen mainosten lumo siirtyi tuotteeseen.