1990-luku ei lirkutellut. Mainoksissa sanottiin asiat suoraan niin kuin ne ovat. Kaunopuheisuus vaihtui uusasiallisuudeksi ja rennoksi realismiksi.