Tietoiskut lisäsivät yleishyödyllisten järjestöjen ja valtiovallan kiinnostusta yhteiskunnalliseen mainontaan. Rattijuoppo joutuu kiinni -kampanja julkaistiin 1978 myös aikakauslehdissä.