1980-luvun puolivälissä metsien ja peltojen lannoitteiden todettiin aiheuttavan ympäristöhaittoja. Mainonnan äänensävyt muuttuivat entistä luontoystävällisemmiksi. Yksityismetsien omistajista melkein puolet asui jo taajamissa ja kaupungeissa.