Tietokoneet yleistyivät yrityksissä 1960-luvun alussa. Kansallis-Osake-Pankki mainosti, että Siemens 2002 -tietokone antaa pankin henkilökunnalle enemmän aikaa palvella asiakkaita.