Ilmoituksen valokuva oli päämajan propagandaosaston mielestä liian jermumainen. Se ei sopinut suomalaisen sotilaan esikuvaksi. Tupakkatehdas Fennia oli eri mieltä ja otti TK-kuvan mainoskäyttöön.